Playing Tips for Minigolf

 Sweden  Austria  Germany  Denmark  Portugal  Czech Republic  Italy  Netherlands  Belgium


Playing Tips for Landskrona, Badhusparken

1SidospelPar 3Lägg bollen 1 hål höger och sikta på plåtens högra spets (sargspel). Start B (gul)
2UppsamlarePar 2Lägg bollen i mitten och sikta på plåtens vänstra spets. Start B (gul)
3SynvillaPar 4Lägg bollen ett hål vänster och spela ytterst lite höger. Start B (gul)
4AlternativPar 3Lägg bollen 3 hål höger och sikta något höger. Alt. lägg bollen i mitten och sikta i vänster sida för greenspel. Start A (svart)
5TvåportarePar 3Lägg bollen 3 hål höger och spela bollen rakt. Alt. spela vänstersarg för direktspik. Start B (gul)
6ÖrkelljungaPar 3Spela bollen från mitten. Slå med rätt hårdhet så att bollen inte studsar ner igen. Start B (gul)
7MöllbergsvaggaPar 3Spela bollen från mitten. Här gäller det att slå med rätt hastighet. Sargspel ökar marginalen något. Start B (gul)
8SpångPar 3Lägg bollen 3 hål höger och spela rakt. Start B (gul)
9LådbanaPar 3Spela bollen rakt från mitten. Start B (gul)
10RännaPar 4Lägg bollen i mitten och spela distinkt rakt fram. Start B (gul)
11Förlängd vinkelPar 3Lägg bollen 2 hål vänster och spela rakt. Start A (svart) / B (gul)
12SparbössaPar 3Lägg bollen 2 hål höger och spela rakt. Start B (gul)
1330-gradersvinkelPar 3Lägg bollen 2 hål höger och spela rakt. Start C (röd)
14Hål i sidaPar 3Lägg bollen 2 hål höger och sikta på plåtens vänstra spets (sarg innan hålet). Start C (röd)
15BlixtPar 3Lägg bollen 1 hål höger och spela rakt igenom. Start B (gul)
16Hål i backePar 3Lägg bollen 1 hål höger och spela rakt. Start C (röd)
17Tysk klackPar 3Lägg bollen 2 hål höger och sikta på plåtens vänstra spets (sargspel). Start B (gul)
18InslagPar 2Spela bollen rakt från mitten. Start A (svart)

Scorecard app       Suggest improvement

Professional player

  Information